Analyse participatie in Zuid-Hollandse RES’en

Onze Aanpak

+anderen heeft voor de 7 verschillende RES-regio’s een analyse gemaakt waarin onder andere de volgende vragen aan bod komen:
  • Hoe ziet het participatie- en communicatieplan van de individuele Zuid-Hollandse RES-regio’s eruit?
  • Welke activiteiten hebben op dit vlak al plaatsgevonden, welke partijen zijn betrokken -en welke (nog) niet- en hoe kijken zij daarop terug?
  • Wat betekent de ‘dubbele’ rol van de provincie voor de samenwerking aan de RES?
  • Van welke goede voorbeelden van procesparticipatie in Zuid-Holland kunnen wij leren?
  • Welke behoeften hebben de gemeenten en regio’s aan hulp bij het opstellen en uitvoeren van participatieplannen?
De aanpak om te komen tot de analyse en het advies bestond uit verschillende stappen. Om zoveel mogelijk ervaringen op te halen zijn we op verschillende manieren in gesprek gegaan. Met 10 gemeentelijke projectleiders, 5 raadsgriffiers en 10 belanghebbenden hebben we verdiepende individuele gesprekken gevoerd over de ervaringen rond communicatie & participatie in de RES-regio’s. We hebben alle input verwerkt in een analyse en advies. Ook hebben we een creatieve landingspagina ontwikkeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden waar zij het totale document kunnen downloaden, inspirerende voorbeelden kunnen inzien en verhalen uit de praktijk kunnen lezen. +anderen is betrokken bij de terugkoppeling van de resultaten en het vervolggesprek in de verschillende regio’s. We hebben een actieve bijdrage geleverd bij een online werkplaats met de 7 RES-regio’s, waarbij we onze analyse en conclusies hebben gedeeld. Tijdens een online webinar hebben wij de terugkoppeling verzorgd richting alle deelnemers van het onderzoek en hebben wij een video gemaakt als inspirerend voorbeeld.

Het resultaat

De analyse, tips, verhalen en het advies richting de provincie Zuid-Holland zijn te bekijken op onze website www.energietransitiezuidholland.nl

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer