Onze kijk

Er komen complexe maatschappelijke opgaven op ons af. Denk aan verstedelijking, leefbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, eenzaamheid, verborgen armoede, langer thuis en een toegenomen complexe zorgvraag.

Organisaties kunnen deze opgaven alleen oplossen in samenhang met elkaar en in samenwerking met anderen. Wij geloven er in dat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk moet kunnen meedoen. Een belangrijke rol is weggelegd voor mensen die dagelijks de consequenties van de opgaven ervaren, want zij hebben vaak de beste ideeën voor de oplossingen. Betrek ze erbij en laat ze verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun leefomgeving.

Dit vraagt een uitnodigende overheid die ruimte biedt aan ideeën en initiatieven in de samenleving. Met toegankelijke en uitnodigende processen en begrijpelijke informatie. Een eigentijdse overheid toegespitst op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

PlusAnderen_4_Beeldmerk_Groen_CMYK

Om met alle partijen te komen tot zichtbaar resultaat, brengen wij krachtige samenwerkingen en zorgvuldige processen tot stand. Dit doen wij binnen, tussen en buiten organisaties met onderzoek, advies, programma- en procesmanagement en organisatieontwikkeling. Ons team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en competenties. Samen weten wij alles van samenwerking, procesbegeleiding, gedragsverandering, organisatieontwikkeling, participatie, communicatie en een uitnodigende overheid. Met lef en een kritische blik werken wij elke dag aan de ontwikkeling van onszelf en onze opdrachtgevers.

Waarom complexe maatschappelijke opgaven alléén oplossen als het ook +anderen kan?

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer