Gebiedsontwikkeling Mercatorpark Gemeente Amsterdam

Onze Aanpak

Als onderdeel van de herontwikkeling van de Jan Evertsenstraat als loper van centrum naar Sloterplas vindt in een herontwikkeling plaats in het deelgebied Mercatorpark waar +/- 1200 woningen moeten worden gebouwd.  Samen met de gemeente Amsterdam gingen we zowel online als offline met bewoners en andere betrokkenen in gesprek over hun wensen en ideeën voor het gebied. Dit deden we in verschillende stappen. Om zoveel mogelijk ideeën en meningen over de stedenbouwkundige aanpak van het Mercatorpark op te halen, organiseerden we tussen 4 juni en 2 juli 2020 vier online bijeenkomsten in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Tijdens de online bijeenkomsten gingen we onder begeleiding van een moderator in gesprek met de ambtelijk opdrachtgever, de senior projectmanager, de stedenbouwkundige en betrokken professionals. Met een mix van interactieve middelen waaronder Mentimeter haalde we zoveel mogelijk ideeën op en konden deelnemers via chat vragen stellen en reageren op de plannen. De ideeën van inwoners worden meegenomen in het Stedenbouwkundig plan. Voor dit plan wordt vastgesteld, wordt het nogmaals op verschillende manieren voorgelegd bij inwoners. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen (ook de mensen die online wellicht minder vaardig zijn), introduceerde we bij de start van het traject een e-mailadres en telefoonnummer die bereikbaar zijn voor vragen, ideeën en opmerkingen. Daarnaast zijn we met het projectteam van de gemeente Amsterdam de straat op gegaan om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan. We hebben zowel enquêtes en straatinterviews afgenomen. Van de straatinterviews zijn opnames gemaakt. Tenslotte kunnen mensen reageren door een online vragenlijst in te vullen. 

Het resultaat

Na de zomer presenteren we een stedenbouwkundig plan van het Mercatorpark dat we op dit moment in samenspraak met bewoners voorbereiden. Samen met een investeringsbesluit vormt dit de derde fase van het traject om tot een gebiedsontwikkeling te komen.   

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer