Participatie Gebiedsagenda Den Haag Morgenstond

Onze Aanpak

De gemeente Den Haag ontwikkelt een Gebiedsagenda voor de wijk Morgenstond waarin komt te staan wat bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk. Het gaat in de Gebiedsagenda onder andere over de thema’s wonen, leefbaarheid, groen, mobiliteit en duurzaamheid. Voor de gemeente Den Haag hebben we het participatietraject rond de Gebiedsagenda ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd. Vanaf het bepalen van de juiste participatie- en communicatiemiddelen tot de strategie en de uitvoering hebben we samen met de gemeente gewerkt aan een proces waarbij zoveel mogelijk bewoners uit de wijk konden meedenken. Speciale aandacht verdient de DOE-plaat die we hebben gemaakt om kinderen op een leuke, laagdrempelige manier mee te laten denken.

Het resultaat

De mening en ideeën van inwoners spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke invulling van de Gebiedsagenda. De gemeente neemt de resultaten van de participatie mee in de planvorming. De Gebiedsagenda zal naar verwachting eind 2021 worden vastgesteld.

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer