Stadsvisie Capelle aan den IJssel

Onze Aanpak

De stadsvisie vormt een brede toekomstvisie op de leef­omgeving voor Capelle aan den IJssel gericht op ruimte, maatschappij en veiligheid. Het geeft een antwoord op hoe de gemeente er in 2040 uit ziet en wat voor soort gemeente ze willen zijn. Het bevat het langetermijnbeleid van de gemeente en welke middelen ze daarvoor inzet. Daarmee is de stadsvisie een strategisch instrument en bevat het thema’s en opgaven voor de gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving. De stadsvisie heeft de volgende doelen:
  • het bepalen van een koers voor de toekomst van de stad
  • het uitnodigen van Capellenaren bij het maken van hun stad
  • het integraal benaderen van opgaven in de stad: mensen willen in een prettige omgeving wonen, waar het veilig is en er voldoende voorzieningen zijn zoals supermarkt, speeltuin en huisarts
  • het stimuleren van een nieuwe manier van werken van de gemeente: is uitnodigend en faciliterend, van regels naar mogelijkheden
Door met de opdrachtgever een duidelijk proces te bepalen, zowel in de organisatie zelf, met de gemeenteraad, als in de participatie naar buiten, werd stapsgewijs gewerkt naar het eindresultaat.

Het resultaat

De Stadsvisie wordt naar verwachting begin 2021 door de raad vastgesteld. Het resultaat nu is dat er met een integrale projectgroep uit de hele organisatie is gewerkt aan een goed product dat draagvlak heeft. De puzzel daarbij was om een document te hebben dat de juiste vlieghoogte heeft om enerzijds koers voor de stad te bepalen en anderzijds concreet genoeg is om benut te worden in een Omgevingsplan. Voor de bewoners en maatschappelijke partners geldt dat er een herkenbaar verhaal is en dat het uitnodigend is. Ze voelen zich gehoord en kunnen er iets mee. De gemeente geeft een bandbreedte aan en de invulling ervan gebeurt door initiatiefnemers.

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer