Privacyverklaring

+Anderen B.V, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken post@plusanderen.nl.

Persoonsgegevens die +anderen verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Nieuwsbrief

  • Voor- en achternaam (nieuwsbrief)
  • E-mailadres (nieuwsbrief)

MET WELK DOEL VERWERKT +ANDEREN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jou te informeren middels onze nieuwsbrief waar je jezelf voor inschrijft.
  • Zodra je jouw gegevens hebt gedeeld in ruil voor onze e-papers, gebruiken we de gegevens om je te benaderen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen je informatie en gegevens niet met derden. Alle gegevens die +anderen ontvangt blijft in onze handen.

HOE LANG +ANDEREN PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens bewaren we zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment hier uitschrijven!

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door +anderen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@plusanderen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Voor informatie over jouw recht van inzage en/of wijzigen van je persoonsgegevens verwijzen wij je naar het onderdeel ‘privacy rechten’ op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.plusanderen.nl

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer