Publieks-participatie en communicatie Ruimtelijke Koers 

Onze Aanpak

De gemeente Houten wil 4000 tot 5000 woningen bouwen als antwoord op het woningentekort in de Utrechtse regio. Er zijn vooral woningen nodig voor ouderen, jongeren en gezinnen. De gemeente stelt hiervoor een Ruimtelijke Koers op, waarbij inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van deze behoefte.   Voor de participatie en communicatie rondom de Ruimtelijke Koers hebben wij een plan van aanpak opgesteld waarmee alle doelgroepen op een passende en aansprekende manier hebben kunnen meedenken over de invulling van de Koers. Daarnaast hebben we de aanpak samen met de gemeente uitgevoerd. We hebben een projectstijl ontworpen als overkoepeling van het project. Er is een brede mix aan zowel participatie- als communicatiemiddelen ingezet om zoveel mogelijk doelgroepen te betrekken. Hierbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van bijeenkomsten zoals ontwerpateliers, de inzet van onze online tool Topx en interactieve fietstochten waarbij deelnemers op potentiële ontwikkel locaties via een QR-code hun reactie konden geven.  

Het resultaat

Bij de totstandkoming van de Ruimtelijke Koers hebben honderden inwoners meegedacht tijdens de verschillende participatiemomenten. Hiermee is de Ruimtelijke Koers verrijkt met de wensen, behoeften en ideeën van deze inwoners om zo een plan neer te leggen dat hierbij aansluit. De Ruimtelijke Koers wordt in het 2e kwartaal van 2020 vastgesteld, na een uitgebreide inspraakperiode. De tussentijdse resultaten zijn zichtbaar gemaakt door het participatietraject vast te leggen in korte video’s en verslagen. Bekijk zelf de films en lees de verslagen van de startbijeenkomst, de fietstochten, het online onderzoek met onze tool Topx en het ontwerpatelier. Deze zijn allemaal terug te vinden op de website: www.houten.nl/ruimtelijkekoers 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer