Ambitiedocument Omgevingswet en participatie

Onze Aanpak

Bepalen speelveld

In deze stap hebben we door middel van een enquête bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties én de gemeenteraad onderzocht bij welke thema’s de gemeente aan zet is, en bij welke thema’s de inwoners, ondernemers en organisaties zelf meer ruimte zouden willen om met initiatieven te komen.  

Bepalen spelregels

Op basis van het speelveld hebben we in de tweede fase verschillende middelen ingezet om in gesprek te gaan over de spelregels: hoe wil men samenwerken en wat is daar voor nodig? Om inwoners te spreken hebben we een workshop de straat op verzorgd, waarna de ambtenaren op verschillende momenten op drukke plekken in de gemeente met inwoners in gesprek zijn gegaan. Voor ondernemers en maatschappelijke partners hebben we een bijeenkomst georganiseerd waarbij we de mogelijkheden tot samenwerking hebben besproken bij de thema’s die in de eerste ronde zijn benoemd. 

Het resultaat

Na de twee rondes is er een gezamenlijk beeld ontstaan van de ambities van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente(raad) en de wensen en mogelijkheden voor de samenwerking tussen deze groepen. Dit is vertaald in het ambitiedocument dat moet leiden tot mooie samenwerkingen binnen de gemeente en ruimte moet bieden voor initiatieven. 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer