Niets is zo duurzaam als een goede samenwerking.

Het begrip duurzaamheid is er één waar je niet omheen kunt. Een begrip waar we de aankomende decennia niet alleen mee aan de slag willen, maar vooral ook moeten. Actuele cijfers laten zien dat het thema steeds meer leeft en dat het een thema is waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Hoe men kan en wil bijdragen verschilt niet alleen per persoon maar ook per organisatie. Zo ben je als gemeente verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de landelijke en zelfs Europese ambities, terwijl je als bewoner wellicht niet eens doorhebt hoe duurzaam je al bezig bent. Wanneer je als gemeente, ondernemer of organisatie aan de slag wilt met jouw geformuleerde duurzaamheidsambities zal je al snel merken dat je deze alleen realiseert door samen te werken met andere partijen.  En breder nog: hoe zorg je ervoor dat de inwoners, ondernemers of organisaties in jouw gemeente actief met jouw ambities aan de slag gaan?

Drie tips: van jouw plan naar onze ambitie

1. Spreek je ambities uit en luister naar die van anderen
Ga in gesprek, ook met de unusual suspects. Je zal er al snel achter komen dat de gemeentelijke ambities op een ander niveau liggen dan bijvoorbeeld die van jongeren, allochtonen, ondernemers, maatschappelijke organisaties of energiebedrijven. Betekent dit dat gedeelde ambities niet mogelijk zijn? Integendeel. Betekent dit dat je je eigen ambities moet aanpassen? Wellicht. Het belangrijkste is dat er oprecht wordt geluisterd; achterhaal de intrinsieke motivatie maar ook de zorgen. Denken ondernemers niet verder dan hun eigen bedrijfsgebouw? Of bewoners niet verder dan hun eigen portemonnee? Dit betekent niet dat zij niét geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, dit betekent enkel dat zij het op een andere manier beleven. Luister en inventariseer. Niet eenmalig, maar structureel met de belangrijkste partners.

2. Draagvlak kun je niet zoeken
Langdurige commitment bereik je niet door jouw ambities over te dragen op een ander en te verwachten dat zij hiermee aan de slag gaan. Stimuleer liever de intrinsieke motivatie van inwoners, ondernemers en organisaties: voed hen met de informatie die zij nodig hebben om over duurzaamheid na te gaan denken. Dit kan variëren van duidelijke informatie over subsidieregelingen tot het geven van het goede voorbeeld. Maak duurzaamheid beleefbaar en dichtbij. Voor veel mensen is duurzaamheid een bijproduct: probeer te achterhalen waar men écht voordeel uit behaalt en probeer dit om te zetten in ambities voor de lange termijn. Gebruik ambassadeurs uit de eigen gemeente om verschillende doelgroepen aan te spreken op de manier die bij hen past.  

3. Geef ruimte en experimenteer
Samenwerking is nooit af en nooit in beton gegoten. Daarmee is dus ook een gedeelde ambitie niets meer dan een momentopname. Hoe zorg je ervoor dat partners langdurig aangehaakt blijven en samen willen werken aan duurzaamheidsopgaven? Door ruimte te geven, te experimenteren en te evalueren. Maak initiatieven inzichtelijk, bijvoorbeeld op het interactieve platform Wijwillendit. Geef ruimte aan allianties, samenwerkingen, experimenten en vier en deel successen. Niets is zo duurzaam als een goede samenwerking!

+anderen werkt op dit moment voor verschillende opdrachtgevers om samen met hen gedeelde duurzaamheidsambities op te stellen en deze te vertalen in een samenwerkingsaanpak, initiatievenplatform of bewustwordingscampagne. Wil jij ook aan de slag met jouw duurzaamheidsambities en deze realiseren met partners? Ik denk graag met je mee. 

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer

     

     

  • Vond je dit interessant?

    Regelmatig verschijnen er op onze website nieuwe verhalen. Ook organiseren we voor onze trouwe volgers jaarlijks een aantal ideeënfabrieken. Die gaan allemaal over actuele thema’s. Blijf op de hoogte en ontvang onze updates en uitnodigingen direct in jouw mailbox.