Begeleiding klimaattafel gebouwde omgeving

Onze Aanpak

Er gebeurt veel in Rotterdam op de energietransitie opgave. Er lijkt een grote behoefte en ambitie om Rotterdam in Nederland (of zelfs daarbuiten) te profileren als koploper. Dit externe beeld dat is geschapen heeft tot risico dat de praktijk onder druk komt te staan. Daarom is het verstandig om het gesprek met de inwoners van Rotterdam aan te gaan. Het inrichten van de klimaattafel is een goede stap. Aan deze klimaattafel komt de vraag zeker aan de orde hoe alle ruim 600.000 inwoners in staat kunnen worden gesteld actie te ondernemen. We organiseerde een creatief opgezette bijeenkomst waarin in een drietal werkvormen de do’s en don’ts van initiatiefnemers aan de orde kwamen. Door de gekozen werkvormen kwamen ingrediënten op tafel die kunnen dienen als basis voor het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van ‘onderop’.

Het resultaat

Een set van waardevolle tips & trics, uitgangspunten en voorwaarden. Deze worden geformuleerd in een advies vanuit de klimaattafel gebouwde omgeving aan het college van B&W van Rotterdam.  

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer