Participatie en communicatie bij wijkuitvoeringsplannen

Onze Aanpak

De energietransitie kan en wil de overheid niet alleen oplossen: dit kan alleen samen met de inwoners, ondernemers, en maatschappelijke partners. Een van de belangrijkste en richtinggevende documenten die daarbij horen zijn de wijkuitvoeringsplannen die iedere gemeente per buurt moet opstellen. In Nissewaard is er in 2021 gestart met de eerste wijkuitvoeringsplannen voor de buurten De Hoek, Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid. Het doel is om deze buurten voor 2030 aardgasvrij-ready te maken. Dat wil zeggen klaar voor duurzame warmte. Dat doel wordt behaald door inwoners uit de buurten mee te nemen in de stappen die gezet moeten worden, te informeren over de mogelijkheden, te ondersteunen waar nodig en te activeren om zelf aan de slag te gaan.  Hoe doen we dat in Nissewaard? Bij +anderen hebben we onze visie op de ontwikkeling van wijkuitvoeringsplannen gevormd in de participatievlieger. Hierin doorlopen we vier fases voor een succesvol resultaat. We betrekken de diverse stakeholders al vroeg in het proces zodat zij zich mede-eigenaar voelen van de opgave en de oplossing. Samen stellen we een plan van aanpak op. Vervolgens gaan we diverse keren met bewoners in gesprek, organiseren we diverse acties (zoals collectieve inkoop, uitdelen energieboxen, etc), werken we samen met woningcorporaties aan bewustwording bij huurders, sluiten we aan bij evenementen in de wijk en richten een werkgroep op waarin we alle expertise die in de wijken aanwezig is, zo goed mogelijk benutten.   En actie!  

Het resultaat

Eerste wijkuitvoeringsplannen worden in 2023 vastgesteld! 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer