Participatie woningbouwontwikkeling Voorschoten

Onze Aanpak

De gemeente Voorschoten heeft woningcorporatie de Sleutels gevraagd om te onderzoeken of er 100% sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden op een grasveld aan de rand van een woonwijk. Dit om het grote woningtekort in de gemeente te verminderen. De Sleutels wil graag de omwonenden betrekken bij de planvorming en samen tot een gedeeld plan komen dat aansluit op de huidige wijk.   Door eerdere communicatie, wijzigingen van het bestemmingsplan en geen opvolging van eerdere gesprekken, is het vertrouwen van de omwonenden in een goede afloop laag. Omwonenden hebben zich onder andere verenigd in een actiegroep. De Sleutels heeft +anderen gevraagd om het gesprek met de omwonenden opnieuw, op een positieve manier, op gang te brengen.  Vanuit de visie van +anderen werken we aan dit project via de volgende uitgangspunten:  
  • Een iteratief proces: we weten nog niet wat we onderweg tegenkomen en spelen in op ontwikkelingen 
  • Iedereen die dat wil moet mee kunnen doen 
  • Oog voor de huidige stand van zaken  
  • Richting geven en ruimte bieden: duidelijkheid in communicatie en participatie; waar kan men wél en niet over meedenken.  
Voor +anderen is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen. Dat betekent dat alle omwonenden de kans krijgen om mee te praten. Daarnaast is de actiegroep gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep, zodat we de expertise en betrokkenheid van deze bewoners op de juiste manier kunnen inzetten.   Door middel van een online vragenlijst, diverse gesprekken op straat, bijeenkomsten met zowel de werkgroep als een grote groep omwonenden proberen we met elkaar te komen tot een eerste ontwerp. Daarnaast adviseert +anderen de Sleutels en de gemeente Voorschoten over hun rol in dit proces.  

Het resultaat

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitgangspuntennotitie waarin wordt beschreven wat voor de Sleutels, gemeente Voorschoten en omwonenden belangrijk is bij deze ontwikkeling. Door diverse goede gesprekken te voeren met bewoners kunnen we op een constructieve manier verder aan de slag. 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer