Beverwijkse participatieaanpak

Onze Aanpak

Er is in de gemeente Beverwijk een tijdelijke raadscommissie participatie ingesteld die als opdracht had om concrete handvatten te formuleren over participatie en kaders en richting zou formuleren voor de nieuwe participatieverordening. De tijdelijke raadscommissie heeft de hulp van +anderen ingeschakeld om dit proces te begeleiden en uiteindelijk de nieuwe participatieaanpak te realiseren. Hiervoor hebben we verschillende middelen ingezet waaronder Beverwijkers aan het woord in een video, casestudies, bijeenkomsten en werksessie rolneming. 

Het resultaat

De opbrengsten van het traject zijn vertaald in een creatieve en ‘eigen’ Beverwijkse participatieaanpak. De aanpak zet aan tot actie en brengt in beeld hoe alle partijen samenwerken bij belangrijke ontwikkelingen in Beverwijk. Ook geeft de aanpak praktische tips en handreikingen voor bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers.  

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer