Energietransitie

Visie en opgave

Er is bijna geen vraagstuk dat zoveel impact heeft op het dagelijks leven als de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Gaan we minder op vakantie om de co2 uitstoot te verminderen? Offeren we in ons landelijk gebied landbouwgrond op voor een zonnepark? Willen we uitkijken op een windmolenpark? Hoe reageren we op een accijnsverhoging op fossiele brandstoffen?  Wij vinden dat de energietransitie mensenwerk is. Immers; het volq maakt de stad. De energietransitie krijgt pas vorm en inhoud als inwoners en bestuurders elkaar vinden en gezamenlijk de schouders zetten onder de opgave. De vraag welke technieken we inzetten is belangrijk, maar net als bij de omgevingswet of bij gebiedsontwikkeling, maakt het volq de energietransitie. De mens beantwoordt deze vragen. De techniek maakt mogelijk.

Onze oplossingen

Techniek volgt het volq!

Wij weten als geen ander energie bij het volq zichtbaar en voelbaar te maken. We helpen inwoners, ondernemers, ambtenaren, technici en bestuurders bij het vinden van oplossingen. We weten op buurt- en wijkniveau afspraken te maken over energie besparen en opwekken, we sleutelen en schaven aan gebiedsontwikkeling. We zetten de inwoners centraal in onze aanpak. We verbinden maatschappelijk sociale aspecten zoals participatiebeleid en armoedebeleid aan de energietransitie. We ademen participatie. Door middel van een goed gesprek over de Energiebalans krijgen we inzicht in de grondhouding, ambities, financiële risico’s, maatschappelijk rendement, marktbenadering  en gewenste rolneming van het gemeentebestuur. Volgens ons kan de energietransitie het beste vormgegeven worden door optimaal gebruik te maken van de kracht die aanwezig is in buurten en wijken. Zo kan de energietransitie zichtbaar en uitvoerbaar worden binnen provincies, gemeenten en woningcorporaties. Nieuwsgierig naar onze aanpak?  Bel of mail naar Bas Nootenboom voor een afspraak!

Download hier het Volqs Energie Programma

[contact-form-7 id=”11567″ title=”Download Energie Programma”]

Betrokken Volq'ers

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer