Verstedelijking

Visie en opgave

De verstedelijkingsopgave is na een periode van kalmte tot ongekende hoogte gestegen. Rijk, provincies en regio’s maken afspraken over de bouw van tienduizenden woningen. Natuurlijk in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs te verwezenlijken, innovatieve mobiliteitsprogramma’s om de stad bereikbaar te houden en met groen, water en ontspanning voor de leefbaarheid. En dat allemaal op korte termijn! Verstedelijking is mensenwerk. Wij denken dat een plan sneller én beter tot ontwikkeling komt door gebruik te maken van de partijen, verantwoordelijkheden en ideeën die er zijn in een gebied. En door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met bewoners en bestuurders over de betekenis van verstedelijking voor hun buurt. Het volq maakt immers de stad!

Onze oplossingen

VOLQ ontwikkelversneller

Volq heeft een aanpak ontwikkeld voor een succesvolle verstedelijking, gedestilleerd uit de ervaringen bij opdrachtgevers. Een aanpak die huidige én toekomstige bewoners een stem geeft en die lokale belangen verbindt met de grootschalige ontwikkelingen waar we voor staan. Wij weten als geen ander complexe opgaven concreet te maken. We trekken het gebied in en  helpen inwoners, ambtenaren, ontwikkelaars en bestuurders bij het vinden van slimme oplossingen voor verstedelijking. We zetten de inwoners centraal in onze aanpak en maken met elkaar afspraken op wijk- en buurtniveau. We geven richting aan de ontwikkelingen en bieden ruimte voor initiatief. We spreken duidelijke rollen af om snel tot actie over te gaan. Volgens ons kan de verstedelijkingsopgave het beste vormgegeven worden door optimaal gebruik te maken van de kracht die aanwezig is in buurten en wijken. Zo verrijken we de opgave met een sterk lokaal verhaal. Nieuwsgierig naar onze aanpak? Bel of mail voor een afspraak!

Betrokken Volq'ers

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer