Meer met minder door sterke allianties

Hoe je door goed te verbinden met je omgeving een moeilijke opgave, zoals bezuinigingen, toch bereikt. Lees dit ook als je niets geeft om financiën, maar wel om het oplossen van eenzaamheid, armoede, een vitale stad en samenwerken! 

Twee weken geleden riep ik op om stevige allianties met partners in stad en dorp aan te gaan, vanwege de bezuinigingen in de culturele sector. Als gevolg van de coronacrisis zitten poppodia, musea en ook kleinere culturele organisaties in zwaar weer. Gemeenten die deze clubs ondersteunen met subsidies, hebben eveneens minder ruimte in de portemonnee gekregen door de crisis. En omdat gemeenten nu eenmaal wettelijke taken hebben, gaan deze meestal voor de niet-wettelijke taken zoals cultuur- en sportsubsidies of de ontwikkeling van recreatiegebieden. De opdracht tot bezuiniging kun je er al bij bedenken. Een ingewikkelde opgave voor de gemeente en voor de betrokken organisaties! Hoe pak je dat op?

Optie 1: Kort door de bocht

Je kunt de subsidie natuurlijk gewoon stop zetten en de brief daarvoor de deur uit sturen. Juridisch gezien een uitdaging omdat je een redelijke termijn in acht moet nemen om de organisatie maatregelen te laten nemen: ze moet zich kunnen aanpassen aan de nieuwe financiële werkelijkheid. Maar er zijn een paar betere redenen om dat niet zo te doen:

 • De waarde van cultuur voor je inwoners wordt geminimaliseerd en de rekening wordt een paar jaar later gepresenteerd als de uitgaven voor de leerplicht, Wmo en uitkeringen gestegen zijn. Het vangnet dat cultuur (sport en recreatie) biedt is flink! Ik noemde dat in mijn LinkedIn post ook wel de gelukswaarde voor je stad.
 • De verbinding die je tot nu toe had met je de professionele partners komt flink onder druk te staan. En zoals we allemaal weten: vertrouwen komt de voet en gaat te paard! Een serie vervelende gesprekken, e-mails en brieven die over en weer gaan kan het gevolg zijn.

Optie 2: Stevige allianties

Hoe pak je dit dan wel aan? Hoe houd je volhoudbare verbindingen en kun je ook lastige doelstellingen bereiken die organisaties direct in hun belangen raken? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat het bij blijft dragen aan de inwoners van je stad, om een vitale stad te houden?

Hier een paar tips:

#1 Ken je verleden om je toekomst vorm te geven

Bespreek met elkaar:

 • welke doelstellingen werden gesteld en waarom;
 • wat ervan geleerd is;
 • welke hindernissen overwonnen zijn;
 • welke successen ermee behaald zijn en wie/wat daarvoor nodig was;
 • Hoe benutten we deze kennis bij de opgave?

#2 Maak het breder

Zijn er nog meer organisaties die vergelijkbare waarde toekennen aan de stad? En kunnen die van waarde zijn voor het gesprek dat je met elkaar voert? Welke verbindingen met anderen kunnen jouw dienstverlening, die van organisaties in de stad en ondernemers versterken? Maak een cirkel van invloed.

Cirkel van invloed

#3 Daag uit tot innovatie!

Hoe kunnen de diensten van de organisaties een stap verder gebracht worden, passend binnen de nieuwe (bezuinigings)opgave die gesteld is? Is ook al gedacht aan verdergaande digitalisering als het gaat om bijvoorbeeld sport en cultuur? Zijn er andere branches waar we van kunnen leren?

#4 CLEAR

De opgave heeft natuurlijk een doel en dat houden we ook in de gaten! Je wilt het SMART maken, maar ook CLEAR, een afkorting die wat minder vaak gebruikt wordt maar prima toepasbaar is voor ingewikkelde opgaven:

C: challenging – uitdagend
L: legal – binnen de bandbreedte van de wet
E: environmentally sound – duurzaam
A: agreed – afgesproken
R: recorded – vastgelegd

Het gaat erom dat we steeds voldoende doseren op de relatie en op de inhoud. Oog voor de mens en oog voor de zaak. Aandacht voor creatie en innovatie, en aandacht voor beheersing.

#5 Deel en geheel

Hoe past het doel dat je nastreeft met de opgave, en het doel dat de maatschappelijke organisatie nastreeft, binnen het grotere geheel van de samenleving van je stad of dorp?

Neem nog een keer het voorbeeld van de bezuiniging. Hoe kan de bezuiniging van organisatie X en Y bijdragen aan het naar elkaar blijven omzien binnen een dorp? Of bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming van inwoners? Dat lijkt ingewikkeld en dat is het ook. Maar het brengt ook focus aan en verlegt de grens van je eigen organisatie naar het grotere geheel. Wouter Hart noemt dat in “Anders Vasthouden” het geheel voorbij het deel.  Het deel, de bezuinigingsopgave, moet geen doel op zich worden, maar bijdragen aan het geheel – waar het om gaat. De volgende tip is ook geïnspireerd door zijn inzichten.

#6 Wees uitnodigende overheid door Van de ander, Naast de ander, Met de ander op te trekken

De opgave is Van de maatschappelijke organisatie, en in de zoektocht naar de oplossing staat de gemeente Naast in plaats van boven die organisatie. Hiërarchie helpt niet om bij te dragen aan een groter geheel. Mét de maatschappelijke organisatie en andere relevante partners en inwoners zoeken we naar goede oplossingen. We geven ze ruimte om hun ideeën in te brengen en organisatiegrenzen zijn daarbij niet leidend. Digitaal of face-to-face trouwens ook niet.

Blijf in verbinding!

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen over de aanpak van een ingewikkelde maatschappelijke opgave in jouw gemeente of organisatie? Of wil je meer weten over het maken van stevige verbindingen en allianties? Mijn collega’s van +anderen en ik helpen je graag verder! +anderen is een kei in het begeleiden van dit soort processen.

Je kunt mij bereiken op 06-41153113 of via lydia@plusanderen.nl.

Nieuwsgierig?

+ jij?

 • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer

   

   

 • Vond je dit interessant?

  Regelmatig verschijnen er op onze website nieuwe verhalen. Ook organiseren we voor onze trouwe volgers jaarlijks een aantal ideeënfabrieken. Die gaan allemaal over actuele thema’s. Blijf op de hoogte en ontvang onze updates en uitnodigingen direct in jouw mailbox.