Ontwikkeling Delftse participatie aanpak ‘Delfts Doen’

Onze Aanpak

Een participatiestrateeg van +anderen heeft de gemeente ondersteund bij de ontwikkeling van de Delftse Participatie Aanpak. De gemeente heeft de aanpak samen met de stad ontwikkeld. Bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente hebben teruggeblikt op recente ontwikkelingen in de stad en de participatieprocessen die daarbij zijn doorlopen. Wat ging er goed? Wat kunnen we ervan leren? Daarnaast hebben alle partijen ook vooral vooruitgekeken. Hoe wil je betrokken worden bij toekomstige ontwikkelingen? Bij welke thema’s wil je meer ruimte om zelf met initiatieven te komen? En welke ondersteuning verwacht je dan vanuit de gemeente? En bij welke thema’s is vooral de gemeente zelf aan zet? Antwoorden op deze en andere vragen hebben partijen met elkaar gevonden tijdens interactieve bijeenkomsten, straatinterviews, een internetpanel en casestudies. Vervolgens hebben de gemeente, bewoners, ondernemers en organisaties de antwoorden met elkaar uitgewerkt in een heldere participatieaanpak: Delfts doen!

Het resultaat

Alle partijen zijn met elkaar gekomen tot de Delftse participatieaanpak: Delfts Doen. Een duidelijk proces met heldere spelregels, bruikbaar in de voorbereiding van elk nieuw initiatief, in de stad, de wijk of de buurt. Visueel uitgewerkt door Flatland Agency. Onmisbaar voor een uitnodigende overheid die – volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet – volop initiatieven wil stimuleren en initiatiefnemers wil faciliteren.

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer