Ontwikkeling Zwolse participatieaanpak Hanza!

Onze Aanpak

De Zwolse participatieaanpak Hanza! is via een intensief participatieproces tot stand gekomen. Tijdens het proces hebben we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in heldere stappen toegewerkt naar het eindresultaat. Tijdens het proces hebben we o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd om tot de nieuwe participatieaanpak te komen: 
  • Werksessies met ambtenaren 
  • Werksessies met een Doe!-tank (met daarin Zwolse sleutelfiguren) 
  • Sessies met het college en de gemeenteraad 
  • Evaluaties van afgeronde participatieprocessen 
  • Gesprekken met specifieke doelgroepen 
  • Onderzoek via Zwolse burgerpanel 
  • Gesprekken met Zwollenaren ‘op straat’ 
  • Analyse van bestaand beleid en uitgevoerde onderzoeken (waaronder Quickscan Lokale Democratie) 
Op basis van alle input is via cocreatie een concept-aanpak ontwikkeld. Deze hebben we teruggekoppeld aan alle deelnemers aan het proces. De feedback van de deelnemers is vervolgens verwerkt in een definitieve versie van de Zwolse participatieaanpak. 

Het resultaat

Het nieuwe participatiebeleid van de gemeente Zwolle wordt gevormd door de nieuwe participatieaanpak Hanza! De participatieaanpak bevat een aantal basisregels die tijdens een participatieproces worden gehanteerd, een iteratief procesmodel met drie fasen, een beschrijving van de verschillende rollen in een proces en tenslotte uit een toolbox met daarin hulpmiddelen om de aanpak zorgvuldig uit te kunnen voeren. De Zwolse participatieaanpak Hanza! is Omgevingswet-proof.  De Zwolse participatieaanpak Hanza! is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer