Participatie transitievisie warmte Wassenaar

Onze Aanpak

De energietransitie is voor veel gemeenten één van de grootste opgaves voor de aankomende decennia. In 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een transitievisie warmte opstellen waarin op hoofdlijnen komt te staan hoe de gemeente in de toekomst van het aardgas afgaat. De energietransitie is een grote, veelal technische opgave. Toch raakt het ook alle inwoners, ondernemers en organisaties: zij moeten in de toekomst overstappen op duurzame energie- en warmtebronnen. Het is daarom belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties vroegtijdig bij de opgave te betrekken. Om inwoners zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij deze ingewikkelde opgave, hanteren we in onze aanpak enkele uitgangspunten: iedereen die dat wil moet mee kunnen doen, communicatie is altijd eerlijk en duidelijk en het proces is helder en transparant.

Het resultaat

Voor de gemeente Wassenaar hebben we het zandlopermodel ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Door middel van een special in de lokale krant over de warmtetransitie, een online enquête, werksessies met betrokken bewoners én gesprekken met het college en de raad zijn we gekomen tot een eerste route waar inwoners, ondernemers en organisaties zich in herkennen en die voldoende houvast geeft om de aankomende jaren verder aan de slag te gaan. Meer lezen over dit project? Kijk dan op de website van de gemeente www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer