Implementatie Omgevingswet

Onze Aanpak

Op verschillende momenten hebben we kennis gemaakt met de betrokkenen bij de gemeente. Zowel op directieniveau als met het projectteam is eerst uitgebreid gesproken over wat de gemeente Vlissingen nodig heeft in deze opdracht. Door te ervaren dat er een klik is en verwachtingen uit te spreken, kon inhoudelijk gestart worden met het project. De projectopdracht wordt herschreven, de planning reëel gemaakt en de financiën voor 4 jaar inzichtelijk gemaakt en in het bestuurlijk proces gebracht. Met regelmaat wordt afgestemd met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever om de koers vast te houden en bij te stellen waar nodig. Bijvoorbeeld als gevolg van de corona-crisis, waar de minister heeft beslist om de invoeringsdatum van de wet uit te stellen. Daarnaast trekt de projectleider samen met projectteamleden op richting een betrokken raadswerkgroep, om ze te informeren en te laten participeren in het project.  

Het resultaat

We werken in 2020 samen met de gemeenteraad aan hun nieuwe rolinvulling. Verder bereiden we de participatie met inwoners voor de Omgevingsvisie voor. In 2021 hebben we de Omgevingsvisie klaar! Een impactanalyse die voor de zomer van 2020 opgeleverd is maakt helder wat de implementatie van de wet gaat betekenen voor de organisatie: met name voor de teams die betrokken zijn bij de vergunningverlening en het klantcontact verandert er veel. Samen met hen ontdekken we de nieuwe manier van werken. We zorgen voor een goede balans tussen ontwikkeling en in control zijn in Vlissingen 

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer