Invoering omgevingswet

Visie en opgave

Beleefbare visievorming met rendement

De Omgevingswet behelst veel. Heel veel zelfs. Niet voor niets is de datum waarop de wet zijn intrede doet al een paar keer verschoven. De doelstellingen zijn echter overzichtelijk. Eenvoudiger, sneller, integraler en toegankelijker. Om dit te bereiken is een nieuwe rolverdeling nodig. Een nieuwe balans tussen inwoners, initiatiefnemers, marktpartijen, overheden en andere betrokkenen. Dat is volgens ons de échte opgave. Wij denken dat de omgevingswet alleen succesvol kan worden ingevoerd, als je als overheid je anders durft op te stellen. Niet starten met beleid of procedure maar met verhalen uit de stad. Het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan of het digitaal stelsel zijn geen doel op zich. Wel hoe onze inwoners, bedrijven, ambtenaren en bestuurders deze instrumenten inzetten en gebruiken. Het volq maakt immers de stad!

Onze oplossingen

Omgevingsvisie met rendement

Samen met de stad werken wij aan een beleefbare omgevingsvisie. Een heldere visie op de toekomst, die richting geeft en ruimte biedt voor initiatief. We trekken het gebied in, op zoek naar partijen die invulling willen geven aan de visie. Onze denk- en doe mee aanpak zorgt dat iedereen kan meedoen op het moment dat het hem of haar uitkomt. Online en offline! Volq zet het maatschappelijk rendement voorop. Met de stad bepalen we de optimale balans tussen wonen en groen, bereikbaarheid en duurzaamheid, werk en gezondheid. En wegen we af waar investeringen het meest renderen. We maken een aantrekkelijke, concrete en meetbare visie die partijen samen willen uitvoeren. Zo is de omgevingsvisie geen “papieren tijger”, maar een levendig proces met een tastbaar resultaat.

Wij maken onszelf misbaar!

Het invoeren van de omgevingswet vraagt een creatieve aanpak. Een aanpak waarbij medewerkers ervaren dat anders werken meerwaarde oplevert. Door intensief met elkaar op te trekken brengen ambtenaren zelf de gewenste transitie op gang. We zetten hierbij onze workshops en instrumenten uit onze Volqsacademie in.

Betrokken Volq'ers

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer