Uitnodigende overheid

Visie en opgave

Uitnodigende overheid

Er komen grote opgaven op ons af. Denk aan de energietransitie, verstedelijking, duurzame mobiliteit en langer thuis. Overheden, woningcorporaties en initiatiefnemers kunnen deze opgaven alleen oplossen met de ideeën en de energie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit vraagt een gelijkwaardige samenwerking tussen partijen in een complexe omgeving. Het is daarbij de rol van de overheid en woningcorporaties om minder te sturen op ‘de inhoud’ en meer in te zetten op ‘het proces’. In der kern gaat het hierbij om het stimuleren en faciliteren van initiatieven in de lokale samenleving. Dit klinkt simpel, maar vraagt veel. Denk aan een transitie van project- naar procesmanagement, nieuwe competenties en vaardigheden en bovenal een nieuwe manier van besturen.

Onze oplossingen

Om met participatie de gewenste resultaten te bereiken, is aandacht nodig voor de organisatie, de individuele medewerkers die in de organisatie werken en voor de wijze waarop de organisatie samenwerkt met anderen. Volq helpt opdrachtgevers op alle niveaus. Zo helpen we raden, besturen en directies die een nieuwe bestuursstijl willen hanteren. En organisaties die een participatieaanpak willen ontwikkelen. Wij adviseren in dat geval om dat samen met alle partners in de gemeente te doen, inclusief uiteraard de bewoners. Ook kunnen we helpen met het ontwikkelen van de organisatie en het coachen en trainen van individuele medewerkers om de juiste competenties te ontwikkelen die voor participatie en procesmanagement nodig zijn. Ten slotte leveren we bewezen producten om het goede gesprek op gang te brengen. Denk hierbij aan ons e-participatieplatform WijWillenDit, de Nationale Participatie Monitor voor de ontwikkeling van de organisatie en de online Volqsdialoog.

Betrokken Volq'ers

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer