2023

Jaar: 2023

Burgerberaad: bezint eer ge begint

Burgerberaad: bezint eer ge begint

Het burgerberaad staat volop in de belangstelling. Veel landelijke, regionale en lokale overheden experimenteren ermee of hebben in programma’s en akkoorden vastgelegd om dit op korte termijn te gaan doen. Opvallend daarbij is dat het lijkt of sommige overheden het burgerberaad als synoniem voor participatie zien. ‘Wij willen meer aan participatie doen, dus we organiseren […]

“Het begint met luisteren”

“Het begint met luisteren”

Ik hoop dat (lokale) overheden de handschoen van de Nationale ombudsman oppakken. Niet (alleen) door in allerijl aan de slag te gaan met nieuwe participatie-instrumenten. Maar vooral ook door fundamenteel in gesprek te gaan over de rol van de overheid in de (lokale) samenleving, een bestuursstijl die daarbij past en een structureel andere manier van […]

Participatie, het venijn zit in de start

Participatie, het venijn zit in de start

Bij participatie wordt altijd veel waarde gehecht aan de uitkomst van de laatste fase. Zitten de deelnemers dan op één lijn? Kan iedereen zich dan vinden in de uitkomst? En is er draagvlak gecreëerd voor ons plan? Zeker die laatste vraag is in mijn ogen onterecht. Lees daarover mijn eerdere blog “‘Draagvlak creëren is zinloos’“. […]

Participatie en polarisatie

Participatie en polarisatie Polarisatie en participatie

We leven in een snel veranderende wereld en soms lijkt het alsof we steeds meer te maken krijgen met spanningen tussen verschillende groepen, die verschillende visies hebben op de samenleving. Hoe zorgen we dat we niet te veel uit elkaar drijven? Hoe blijven we op een respectvolle manier met elkaar in gesprek? En hoe zorgen […]

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer