.

Categorie: .

Burgerberaad: bezint eer ge begint

Burgerberaad: bezint eer ge begint

Het burgerberaad staat volop in de belangstelling. Veel landelijke, regionale en lokale overheden experimenteren ermee of hebben in programma’s en akkoorden vastgelegd om dit op korte termijn te gaan doen. Opvallend daarbij is dat het lijkt of sommige overheden het burgerberaad als synoniem voor participatie zien. ‘Wij willen meer aan participatie doen, dus we organiseren […]

“Het begint met luisteren”

“Het begint met luisteren”

Ik hoop dat (lokale) overheden de handschoen van de Nationale ombudsman oppakken. Niet (alleen) door in allerijl aan de slag te gaan met nieuwe participatie-instrumenten. Maar vooral ook door fundamenteel in gesprek te gaan over de rol van de overheid in de (lokale) samenleving, een bestuursstijl die daarbij past en een structureel andere manier van […]

Participatie, het venijn zit in de start

Participatie, het venijn zit in de start

Bij participatie wordt altijd veel waarde gehecht aan de uitkomst van de laatste fase. Zitten de deelnemers dan op één lijn? Kan iedereen zich dan vinden in de uitkomst? En is er draagvlak gecreëerd voor ons plan? Zeker die laatste vraag is in mijn ogen onterecht. Lees daarover mijn eerdere blog “‘Draagvlak creëren is zinloos’“. […]

Participatie en polarisatie

Participatie en polarisatie Polarisatie en participatie

We leven in een snel veranderende wereld en soms lijkt het alsof we steeds meer te maken krijgen met spanningen tussen verschillende groepen, die verschillende visies hebben op de samenleving. Hoe zorgen we dat we niet te veel uit elkaar drijven? Hoe blijven we op een respectvolle manier met elkaar in gesprek? En hoe zorgen […]

Luister nou!

Luister nou!

Luisteren kan wel eens het belangrijkste onderdeel zijn van jouw samenwerking met andere mensen, partijen en organisaties.   Wie luistert weet en bereikt meer. Dat is een probleem, want over het algemeen zijn we slechte luisteraars. Daar kunnen we niets aan doen omdat mensen van nature een behoorlijke geldingsdrang hebben. We moeten dus moeite doen om goed te luisteren. Vaak hoor je wel wat de ander zegt maar […]

Benut de kennis in je stad!

Benut de kennis in je stad!

Over strategisch relatiemanagement praktisch gemaakt. Vandaag sprak ik met een directeur-bestuurder van een woningcorporatie in het midden van Nederland die zich verbaasde over de gemeente waarin ze actief is: ze hebben de opgave om een deel van het vastgoed dat in eigendom van de gemeente is af te stoten. Laat de woningcorporatie nu veel verstand […]

Oprechtheid kun je niet faken

Oprechtheid kun je niet faken

Vrijwel elke gemeente is – al dan niet gedreven door de Omgevingswet – bezig met het uitwerken of al uitvoeren van beleid voor overheids- en burgerparticipatie. Een goede ontwikkeling. Toch leidt participatie in de praktijk nog lang niet altijd tot gedeelde uitkomsten. De NOS kopte een tijdje geleden al dat burgerparticipatie in de praktijk nog […]

Niets is zo duurzaam als een goede samenwerking.

Niets is zo duurzaam als een goede samenwerking.

Het begrip duurzaamheid is er één waar je niet omheen kunt. Een begrip waar we de aankomende decennia niet alleen mee aan de slag willen, maar vooral ook moeten. Actuele cijfers laten zien dat het thema steeds meer leeft en dat het een thema is waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Hoe men kan […]

Meer met minder door sterke allianties

Meer met minder door sterke allianties

Hoe je door goed te verbinden met je omgeving een moeilijke opgave, zoals bezuinigingen, toch bereikt. Lees dit ook als je niets geeft om financiën, maar wel om het oplossen van eenzaamheid, armoede, een vitale stad en samenwerken!  Twee weken geleden riep ik op om stevige allianties met partners in stad en dorp aan te gaan, vanwege de bezuinigingen in de culturele sector. Als gevolg van de coronacrisis zitten poppodia, musea […]

4 tips voor meer betrokkenheid bij gevoelige onderwerpen

4 tips voor meer betrokkenheid bij gevoelige onderwerpen

Hoe vertel je een aansprekend  verhaal en hoe krijg je meer mensen betrokken bij gevoelige thema’s als bijvoorbeeld eenzame ouderen, (stille) armoede en klimaatverandering? Dit zijn niet altijd eenvoudige onderwerpen om met de juiste mensen over in gesprek te komen. Mensen hebben het idee dat ze iets van de overheid ‘moeten’, of vinden het lastig […]

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer