Participatie bij wijkuitvoeringsplannen

Onze Aanpak

Voor elke wijk in Voorschoten komt er een wijkwarmteplan om de gebouwen duurzaam te gaan verwarmen. Uit de transitievisie warmte is gebleken dat Krimwijk een geschikte wijk is om mee te starten, omdat er (vooral) in het oude gedeelte van de wijk al veel bewoners actief bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Ook zijn in het nieuwe deel van de wijk de woningen al zo goed als klaar om van het aardgas af te gaan. Het doel is om de Krimwijk tot 2030 zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar een duurzame manier van verwarmen, door in te zetten op isoleren, besparen en het zelf opwekken van energie.  Vanuit +anderen volgen we het proces op basis van de vier fases van de participatievlieger.    Onze eerste stap is om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over het proces en het einddoel te bepalen. Het is van belang om te weten wat inwoners en andere betrokkenen belangrijk vinden en welke ideeën zij hebben over het verduurzamen van de wijk. In fase 1 zijn we gestart met het voeren van de eerste gesprekken met bewoners, de woningcorporaties, netbeheerder Liander en de belangenvereniging Krimwijk.  Door samen te werken met bewoners en belanghebbenden hebben we inzicht in de kennis die er al is en brengen we vragen en zorgen met elkaar in kaart. Daarnaast leidt het tot nieuwe inzichten en oplossingen. Vanuit deze gesprekken is gebleken dat de Belangenvereniging Krimwijk al veel kennis en informatie heeft en zij als koplopers mee willen denken in het proces. Daarnaast hebben zij een groot bereik in het oude gedeelte van de Krimwijk en kunnen zij ons ondersteunen bij participatie en communicatie in de wijk.  We hebben informatiebijeenkomsten (fysiek en digitaal) georganiseerd om bewoners te informeren en daarnaast de zorgen en behoeften in kaart te brengen en deze vertaald in een plan van aanpak. Daarnaast is er een digitale vragenlijst verstuurd naar alle bewoners in de Krimwijk. Hieruit is gebleken dat bewoners het belangrijk vinden dat de manier van verwarmen milieuvriendelijk is en zo min mogelijk energie verbruikt, maar spelen factoren als kosten en betrouwbaarheid ook een belangrijke rol. Daarnaast hebben we bewoners uit de Krimwijk uitgenodigd om deel te nemen aan een Bewonerswerkgroep waarin zij betrokken worden in het proces bij het opstellen van het plan. Zij kunnen bijvoorbeeld ideeën aandragen of meedenken over de uitvoering van de maatregelen. 

Het resultaat

Plan van aanpak voor het eerste buurgerichte wijkuitvoeringsplan.  

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuwsgierig?

+ jij?

  • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan op één van onze openstaande vacatures  + meer